ICA rendyrker og konsentrerer virksomheten i Norge. Som et ledd i ICA Norges arbeid med å snu selskapets negative resultatutviklng i Norge har styret i ICA AB besluttet å kvitte seg med ICA Maxi-butikkene og konsentrere den norske virksomheten til Rimi- og ICA Supermarked-konseptet.- Vi kommer nå til å rendyrke virksomheten gjennom utelukkende å fokusere på lavpris og supermarked. En konsekvens blir at vi forlater stormarkedssegmentet i Norge. Dette betyr at det iverksettes en prosess med å selge ICA Maxi-butikkene. Den nye strategien legger samtidig til rette for en enklere og mer effektiv organisasjon. Vi tror at flere aktører i markedet vil være interessert ettersom dette dreier seg om attraktive butikklokaler, sier administrerende direktør Antonio Soares i ICA Norge.Det er totalt 24 butikker som nå skal selges, fra Kristiansand i sør til Levanger i nord. ICA har totalt nær 400 butikker i Norge. De berørte butikkene har totalt 1.500 heltids- og deltidsansatte. Salgsprosessen begynnes nå, og det er for tidlig å si hvor lang tid dette tar og i hvilken form butikkene blir solgt.I det alt vesentlige fortsetter driften som før under salgsprosessen, fremgår det av melding.