Ingen oppgang i ledigheten i Norge

Ferske tall fra SSB torsdag viser at arbeidsledigheten i Norge står på stedet hvil. 87.000 mennesker er nå uten arbeid har til lands.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Ifølge en fersk utgave av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag hadde man en arbeidsledighetet i Norge på 3,3 prosent i mai.Tallet er sesongjustert og et glidende gjennomsnitt fra de tre siste måneder. 87.000 mennesker er nå uten arbeid i Norge.Ifølge Bloomberg var det ventet en ledighet på 3,4 prosent mens fasit forrige gang var en ledighet på 3,3 prosent - 89.000 personer.Ifølge sesongjusterte tall er det nå 2,525 millioner sysselsatte i Norge. Arbeidsstyrken falt med 11.000 personer til 2,611 millioner personer.