Innsider kjøper i Goodtech

En primærinnsider i Goodtech kjøper enda flere aksjer i selskapet.

President i Norges Rederiforbund Elisabeth Grieg Roald, Berit
Næringsliv

Primærinnsider Holmen Industri Invest 1 AS har tirsdag kjøpt 207,001 aksjer i Goodtech til kurs 1,8746. Ny beholdning etter transaksjonen er 72,218,778Holmen Industri Invest har den senere tid gjort flere kjøp i Goodtech-aksjen. Elisabeth Griegs selskap Grieg International AS er hovedaksjonær i Holmen Industri Invest 1