Mindre rødt i Belships

Bulkrederiet Belships økte inntektene med over 60 prosent i 2. kvartal, men gikk likevel med underskudd.

Foto: Belships
Næringsliv

Belships melder om et resultat etter skatt for videreført virksomhet på minus 0,29 millioner dollar i 2. kvartal 2011, mot minus 1,1 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet før skatt ble negativt med 0,17 millioner dollar, sammenlignet med minus 1,05 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 0,73 millioner dollar, mot 0,44 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 7,09 millioner dollar, sammenlignet med 4,38 millioner dollar i 2. kvartal 2010.Rapporten her.