Det var under en uanmeldt kontroll 12. august i år at inspektørene fant de to levende dyrene. Det ble fattet hastevedtak om å avlive disse. Også ytterligere to dyr måtte avlives på stedet. Det ble også funnet flere døde dyr i burene.- Vi ser svært alvorlig på slike brudd på Dyrevelferdsloven og har i dag anmeldt dette forholdet, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.Mattilsynet har også gitt Fellesdrift AS, som har rundt 20.000 mink i anlegget i Hå, pålegg om å kvalitetssikre rutinene ved farmen.- Det vitner om svært sviktende rutiner når det gjelder å kvalitetssikre at ikke dyr blir utsatt for unødvendig lidelse, sier seksjonssjef Ole Aamodt i Mattilsynet i Midt-Rogaland til NRK.Styremedlem Ordin Møller i Fellesdrift AS sier at han er «totalt forskrekket» over hva inspektørene fra Mattilsynet fant under inspeksjonen.- Det er jo så bort i natten at vi har syslet med tanker om sabotasje og hva som helst, sier Møller.Han mener funnene til Mattilsynet viser at en politietterforskning er helt på sin plass. (NTB)