Bouvet ASA har fått melding fra Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten, om at de har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling av nytt sosialsystem i kommunens NAV-kontorer. Løsningen skal legge til rette for økt kvalitet på saksbehandlingen, og bidra til å nå de mål og føringer som er satt for tjenestene, både lokalt i virksomhetene, i kommunen som helhet og fra statlig hold.Avtalen som også inkluderer systemforvaltning, er på 25 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift I tillegg kommer opsjoner.- Vi ser dette som en stor tillitserklæring til Bouvets tverrfaglige miljø. I dette prosjektet blir vår kompetanse innenfor teknologi, prosjektgjennomføring, brukeropplevelser og offentlig forvaltning viktig, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.Frist for å fremme eventuelle klager i forbindelse med avgjørelsen er satt til 5. september klokken 14:00. En kontraktsinngåelse avhenger av at det ikke fremkommer berettigede klager eller det inntrer andre forhold som gjør at beslutningen må omgjøres, heter det i meldingen.