Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB at ledigheten var på 86.000 personer i juni, tilsvarende en ledighetsrate på 3,3 prosent. Det dreier seg om sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt.Ledigheten var dermed i tråd med konsensus.Nordea var blant meglerhusene som ventet seg 3,3 prosent.- Både sysselsetting og arbeidstilbud tok seg litt opp i juni, men etter svake tall i mai. Ser vi på trenden i både arbeidstilbud og sysselsetting, virker det som vi beveger oss sidelengs - noe som også gir uendret arbeidsledighet, skriver senioranalytiker Erik Bruce i en kommentar.- At AKU-ledigheten beveger seg omtrent sidelengs, er trolig ingen stor overraskelse for Norges Bank, men at det ikke skjer samtidig med sterk vekst i både tilbud og etterspørsel er en større overraskelse, fortsetter han.Økonomene i Nordea tror likevel ikke dagens tall vil endre Norges Banks syn betydelig.