Det viser SEBs ferske CFO Indeks, som ble publisert i dag. Kun halvparten av finanssjefene mener at forretningsklimaet for deres bedrift blir bra eller svært bra de neste 6 månedene, noe som er en klar nedgang fra undersøkelsen i februar, da hele 68% forventet et godt forretningsklima. Totalt 50 finansjefer i Norge har deltatt i undersøkelsen.- Alle komponentene i vår CFO Indeks er svakere i dag enn i februar, og det er spesielt forventninger om økte kredittspreader og høyere konkurssannsynlighet hos motparter som trekker ned, sier kredittanalytiker Henrik Blymke i SEB.Nesten hver femte finanssjef svarer i dag at forretningsklimaet er "mindre gunstig", mens det i februar ikke var noen som mente dette. SEBs norske CFO Indeks får verdien 55, ned 9 poeng fra bankens siste undersøkelse i februar (64).På tross av en klart mer negativ holdning blant norske finanssjefer viser undersøkelsen fortsatt en relativt høy optimisme rundt selskapenes egen finansielle stilling. 69% av finanssjefene betrakter selskapets egen posisjon som gunstig, noe som er høyt til tross for at tallet i februar var så høyt som 84%. I tillegg er det også verdt å merke seg at et klart flertall på 67% fortsatt svarte at de oppfatter bankens utlånsvillighet som god eller svært god, mot 78% i februar.- Ser vi dette sammen med at nesten 60% tror deres lånebehov vil være uendret fremover, tyder det ikke på at det er noen klar tendens til økt refinansieringsrisiko blant selskapene, sier Blymke.Den siste versjonen av SEBs CFO Indeks i Sverige, som ble publisert samtidig med den norske, fikk også verdien 55, noe som er ned fra 62-nivået som ble observert i mai og 65-nivået fra februar. Hovedtrendene i den svenske undersøkelsen er lik som den i Norge. Undersøkelsen viser imidlertid at svenske finanssjefer er noe mindre optimistiske til forretningsklimaet og sin egen finansielle situasjon, mens de oppfatter bankens utlånsvillighet som noe bedre enn sine norske kollegaer. Kredittspreader og motpartsriskio er også store bekymringer i Sverige.