Styret ved Oslo Børs har i møte i dag godkjent at aksjene i Awilco LNG ASA kan tas opp til notering på Oslo Axess.Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Axess-reglenes opptaksvilkår pkt 2.4.2 og offentliggjør godkjent prospekt.Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 7. oktober 2011.Awilco LNG ASA er en norskbasert eier og operatør av LNG-skip beregnet for internasjonal handel. Selskapet ble etablert i februar 2011 og eier i dag tre 125.000 m3 LNG-skip; WilGas, WilPower og WilEnergy.To av skipene er for tiden på kortsiktige kontrakter, mens det tredje skipet er åpen for kontrakt i spotmarkedet.