Følgende leder, skrevet av Finansavisens redaktør Trygve Hegnar, stod på trykk i Finansavisen fredag 19. august.
Odd Nerdrum bleSkatteprofessor Ole Gjems-OnstadEt helt knippeForlagsredaktør Anders HegerVår erfaringImens bor Odd Nerdrum
i Oslo tingrett dømt til to års ubetinget fengsel for grovt skattesvik (ligningslovens paragraf 12). Han fikk strafferabatt på grunn av sykdommen Tourettes, en nevropsykiatrisk lidelse forbundet med ufrivillige bevegelser, noe alle som kjenner Nerdrum, har observert. Retten legger til grunn at det på grunn av sykdommen vil være mer «krevende» for Nerdrum å sone enn andre.Dommen er i tråd med rettspraksis, og kan vanskelig angripes på det punktet. mener likevel at «resultatet blir brutalt når en av landets mest fremragende kunstnere må ende sin karriere i fengsel. Fengsel er stort sett for brutalt i skattesaker.»Gjems-Onstad vil derfor heller ha et system hvor skattesvik straffes med høyere ekstraskatt, slik som i Danmark, og der kan vi følge ham. Men vi tror nok at de fleste mener fengselsstraff ville vært på sin plass hvis det hadde vært en aksjemegler eller investor som hadde unndratt (minst) 14 millioner fra beskatning, og operert med skjult bankboks i Østerrike og konto i Luxembourg. av billedkunstnere og kulturarbeidere har uttalt seg om dommen, og samtlige mener at dommen er for streng. Ingen tør si eller hevde at genier skal ha en annen skattemessig behandling enn oss andre, men det er ikke langt fra.Guttorm Guttormsgaard sier nok det mange tenker: «Skal man overleve som kunstner her i landet, gjør man så innmari mye gratisarbeid at jeg godt kan forstå at man fristes til å snyte litt om muligheten bry seg.»Sannheten er vel den at samtlige norske billedkunstnere, en eller annen gang, har solgt et maleri uten å ha oppgitt inntekten til beskatning. Det er for lett, og det finnes kanskje et moralsk forsvar.At billedkunstnere tas ekstra hardt, ligger langt fra den virkelighet vi kjenner., som normalt ikke sparer noen, er såpass prinsipiell at han erkjenner at skattesvik bør «straffes strengt», men han mener det er urettferdig eller problematisk at kunstnere har et «skattesystem som er tilpasset en bedrift.» «Hvis du har skrevet en diktsamling, skal du i prinsippet fylle ut en selvangivelse som det Norsk Hydro gjør,» hevder Heger.Nå er Anders Heger normalt veldig morsom når han overdriver, men dette er drøyt. er at kunstnere faktisk har fordel av at de kan utgiftsføre og periodisere kostnader som næringsdrivende. Feilen oppstår når kunstnerne bare har kostnader og ingen utgifter.Gallerist Terje Tonne mener dommen er «voldsom», og sier at «det er rart at de på ingen måte har klart å ta hensyn til at Odd Nerdrum er Odd Nerdrum. Han er ingen økonom.»Dette er i tråd med den taktikken Nerdrums forsvarer Tor Erling Staff la opp til, og det var ingen god strategi.Dommen vil bli anket, men det er ikke sikkert at den slipper inn til behandling i lagmannsretten. i slottet Chateau de Banlieu rett utenfor Paris til 32 millioner kroner - som formelt eies av Nerdrums kone - og er bekymret over at han, hvis dommen blir stående, ikke vil få visum til USA og markedet der.Utenlandske bankbokser, utenlandske konti og slott i utlandet, samt uoppgjorte skatteregninger på Island, det er ikke mye som minner om en fattig kunstner vi bør beskytte. Men han hadde fortjent bedre rådgivere.