Nordic Semiconductor opplyser at resultatet i 2011 er ventet å bli lavere enn selskapets guiding for året. Det rapporteres om lavere etterspørsel etter trådløst PC-tilbehør og andre elektroniske varer i Europa og Nord-Amerika.Nordics kunder og salgskanaler reduserer lagerbeholdningen betydelig, noe som også får innvirkning på selskapets salg i andre halvår.Nordic Semiconductor venter inntekter på rundt 140 millioner dollar i 2011. EBIT-marginen ventes å bli rundt 17-18 prosent.