Sterk kritikk mot DnBNOR etter salg av råtne produkter

Finanstilsynet i Litauen retter sterk kritikk mot DnB NORD Bankas AB for å ha solgt strukturerte spareprodukter til amatørinvestorer. De anslår at kunder har tapt over 200 millioner kroner.

Rune Bjerke - Foto: Scanpix
Næringsliv

DnB NORD Bankas AB solgte strukturerte spareprodukter til 1,55 milliarder norske kroner til 640 personer i Litauen. Obligasjonene ble solgt via investorer det litauiske betegner som amatører, og banken har ikke i god nok grad informert om risikoen.Kundene kan ha tapt 220 millioner kroner, anslår Finanstilsynet i Litauen i sin rapport.- Vi vil ikke tolerere en slik uprofesjonell opptreden. Tillit er helt avgjørende for at finansmarkedene skal fungere og en skruppelløs aktør er nok til at denne tilliten blir ødelagt, skriver tilsynet.Minner om TerraOperasjonene, som minner mye om Terra-saken her hjemme, ble gjennomført før DnB NOR overtok banken i januar i år. Informasjonsdirektør Thomas Midteide bekrefter imidlertid overfor NTB at den norske banken var en betydelig aksjonær da de kritikkverdige forholdene pågikk for noen år siden.DnB NOR er uenig i kritikken, men fornøyd med at Finanstilsynet ikke kommer med ytterligere tiltak mot banken. Midteide sier det litauiske tilsynet har behandlet saken i over et år, men først nå er konklusjonen kommet.I kritikken fra det litauiske tilsynet forventer myndighetene at banken skal kompensere de investorene som har tapt mange penger på salget av de strukturerte spareproduktene.

Nyheter
Næringsliv