Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge gikk opp med 1,0 prosent fra 1. til 2. kvartal, ifølge foreløpige sesongjusterte tall fra SSB Ifølge TDN Finans var det ventet en vekst på 0,9 prosent.BNP Fastlands-Norge var 2,4 prosent høyere i første halvår 2011 enn i første halvår 2010.Utvinning av råolje og naturgass falt med 3,3 prosent fra 1. til 2. kvartal og det førte til at veksten i BNP totalt var på 0,4 prosent. I første halvår av 2011 var BNP 0,3 prosent høyere enn i samme periode i 2010.