GC Rieber Shipping ASA melder om et resultat etter skatt på 67,6 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 253,1 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 1,55 kroner mot 5,75 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 64,0 millioner kroner, sammenlignet med 264,5 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 40,9 millioner kroner, mot 223,4 millioner kroner året før.Inntektene beløp seg til 171,4 millioner kroner, sammenlignet med 155,8 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Høy kontraktsdekning forventes å gi ytterligere forbedring i inntjening fra certepartier. Det forventes på sikt forbedret inntjening fra selskapets verdikjedeinvesteringer innen oljeservicemarkedet, drevet av økt lete- og produksjonsaktivitet.Her er rapporten og presentasjonen