Tilnærmet Status Quo i norsk industri

Norsk industriproduksjon faller svakt fra første til andre kvartal. Papir- og papirvareindustrien, metallindustrien og maskinindustrien opplever nedgang.

NORDSJØEN 20080229: Pressetur til "Maersk Inspirer" i anledning Volve-feltets åpning. Direktør olje og gass i StatoilHydro, Tore Torvund (t.v.), selskapets representant Jørn Haugen, produksjonsdirektør for marginale felt i StatoilHydro, Gunnar Nakken og direktør i Mærsk contractors Norge, Per Wullf var fredag ombord på " Mærsk Inspirer", der Volvefeltet nå er satt i produksjon. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX Hommedal, Marit
Næringsliv

Statistisk Sentralbyrå melder at norsk industriproduksjon gikk ned med 0,4 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2011. Tallene er sesongjusterte.Næringsmiddelindustrien, kjemiske råvarer og trelast- og trevareindustrien var blant næringene som hadde en vekst i produksjonen i andre kvartal i 2011.Flere næringer, blant annet i papir- og papirvareindustrien, metallindustrien og maskinindustrien opplevde en nedgang fra første kvartal.Produksjonen i industrien gikk ned 2,3 prosent fra juni 2010 til juni 2011, ifølge virkedagskorrigerte tall. Det var nedgang i næringer som næringsmiddelindustrien, papir- og papirvareindustrien, metallindustrien og bygging av skip og oljeplattformer. Kjemiske råvarer samt data- og elektrisk utstyrsindustri hadde en vekst i produksjonen.Norsk industriproduksjon gikk ned med 1,5 prosent fra mai til juni 2011 (sesongjustert). Det var da en nedgang blant annet for næringsmiddelindustrien, trelast- og trevareindustrien, bygging av skip og oljeplattformer og i metallvareindustrien.Her finner du hele meldingen fra SSB