Konjunkturoppgangen i USA har svekket seg markert gjennom første halvår.- I noen grad skyldes dette midlertidige effekter som uvær, høyere oljepris og jordskjelvet i Japan. Svakere utvikling enn ventet for offentlig og private forbruk har imidlertid også dempet veksten. Samtidig synes det klart at mulighetene for nye stimulanser fra myndighetenes side er begrensede, skriver DnB NOR Markets i Økonomiske utsikter 2/2011.Risikoen for at økonomien er på vei inn i en ny nedgangsperiode har økt.- Vi tror likevel det fortsatt er mer sannsynlig at vi står over for en lengre periode med lav vekst enn at økonomien er på vei inn i en ny resesjon. Uansett vil Fed vente lengre enn tidligere antatt før renten settes opp. Vi anslår nå at første renteøkning kommer mot slutten av 2013,