Det var i februar i år at det ble avdekket at Adecco i Norge ikke hadde overholdt arbeidstidsreglene ved sykehjem drevet av Adecco Helse. Det var heller ikke betalt overtid slik det skulle vært.- Med en gang vi ble klar over omfanget av avvikene innen Adecco Helse, engasjerte vi en ekstern gransking for å sikre at hver stein ble snudd, og granskningen er nå gjennomført. Vi har sett at det var behov for å forbedre våre rutiner og systemer, for å sikre overholdelse av arbeidstidsreglene, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen.Det er advokatfirmaet Wiersholm som under ledelse av advokat Jan Fougner har gjennomført granskningen av Adeccos virksomhet i Norge. Mer enn 6 millioner dokumenter var samlet inn og 277.000 av disse manuelt gjennomgått da granskningen ble avsluttet den 26. september.- Det er funnet brudd på arbeidstidsreglene, og det har heller ikke blitt utbetalt tilstrekkelig overtidsgodtgjørelse i deler av virksomheten. Årsakene til bruddene har hovedsakelig vært mangelfulle kontrollsystemer og for liten bevissthet om arbeidstidsreglene, sier Jan Fougner.Han opplyser at Adecco har fulgt Wiersholms anbefalinger og har iverksatt en rekke tiltak og implementert systemer som er ment å hindre at dette skjer igjen.Adecco besluttet å avvikle all sykehjemsdrift i mars 2011. (©NTB)