- Vi er enige i fire av fire punkter, sier Helga Pedersen til Dagsavisen.KrF mener at ideelle velferdstilbydere må få bedre vilkår, men at de i dag skvises av anbudsregimet. Pedersen viser her til at helseministeren har åpnet for løpende kontrakter for ideelle tilbydere innen rusomsorg. Vilkårene skal dessuten sikres framover, sier Pedersen som lover ideelle «nok av jobber».Ikke overraskende mener KrF at kontantstøtten må bestå og videreutvikles og at småbarnsfamilien må få velge. Her svarer Pedersen at kontantstøtten er styrket for ettåringer - og lover at den vil bestå.KrF mener også mange kommuner ikke er klare for samhandlingsreformen ennå, og at den ikke må bli en flopp. Ifølge Helga Pedersen vil regjeringen stille opp med midler til kommunene for å gjennomføre reformen.Til sist krever KrF at bistandsbudsjettet økes til 1,4 prosent av bruttonasjonalproduktet. Bistandsbudsjettet vil ligge på et «høyt» nivå, svarer Pedersen. (©NTB)