Det internasjonale pengefondet (IMF) har sluppet en ny rapport om global finansiell stabilitet, og i september-utgaven estimerer fondet at statsgjeldkrisen i Europa har påført europeiske banker 300 milliarder euro i kredittrisiko.- Selv om tallene er basert på markedsvurderinger av kredittrisiko, som kan gjenspeile en viss grad av "overshooting", er de underliggende problemene de setter søkelyset på reelle, skriver fondet.
Hellas karakteriseres som "episenteret av statsgjeldrisiko", og kredittrisikoen herfra anslås til nesten 60 milliarder euro.Andre bølge - med Irland og Portugal - bringer anslaget opp i 80 milliarder euro, mens tredje bølge - med Belgia, Italia og Spania - løfter totalen opp i ca. 200 milliarder euro.- For det fjerde har prisingen av bankenes eiendeler i høy-spread-området eurosonen falt i takt med presset på statsgjelden, noe som har medført en økning i kredittrisikoen tilknyttet interbank-eksponering, skriver IMF.Inklusive denne eksponering anslår fondet altså kredittrisikoen for europeiske banker til i alt 300 milliarder euro.- Flere banker må hente kapital for å sikre tillit fra sine kreditorer og debitorer, skriver fondet i rapporten.