Forholdet kommer fram i rapporten Norsk Hotellnæring 2011, som torsdag ble publisert av konsulentfirmaet Horwath Consulting. Det er 15. gang at denne hotellrapporten publiseres.Hotellnæringen har pekt på forholdene tidligere, og konklusjonen nå er at den negative utvikling mellom de største byene og distriktene bare fortsetter. Hotellene i byene og rundt byene samt ved flyplassene har gode økonomiske resultater.
Tre forhold
Per-Erik Winther i Horwath Consulting trekker fram tre forhold som beskriver situasjonen.- Ny finansuro skaper usikkerhet om utviklingen de nærmeste måneder. Mange nye hoteller har åpnet de siste årene, og et betydelig antall nye rom kommer i inneværende år og neste år. For det tredje er det de strukturelle endringene i etterspørselen, sier Winther..Selv om forskjellene i Hotell-Norge øker, har første halvår vist fremgang for de fleste hotellbedriftene.- Riktignok er det bare 20 prosent av hotellene som tror at annet halvår av 2011 blir dårligere enn på samme tid i fjor, men de siste ukers finansuro har skapt større usikkerhet for dette halvåret, tror Per-Erik Winther. (©NTB)