Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra reviderte 432.000 per 10. september (opprinnelig meldt 428.000) til 423.000 per 17. september.Det var ifølge Reuters på forhånd ventet 420.000 nye søkere.Det løpende gjennomsnittet for de fire siste ukene steg fra reviderte 420.500 til 421.000.Arbeidsløse som fortsetter å få trygd, såkalte continuing claims, falt fra reviderte 3,755 millioner per 3. september til 3,727 millioner per 10. september.