I august 2011 gikk 367 bedrifter konkurs eller ble tvangsavviklet, mot 332 i samme måned i fjor. Det er en økning på 10,5 prosent.- Konkurstallene er relativt stabile, med en liten nedgang så langt i år. Oppgangen for august i år i forhold til i fjor er liten, så vi må vente til neste måned for å se om trenden har endret seg, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret i Brønnøysund.Selv om tallene steg i august, er det i løpet av årets første åtte måneder en nedgang i antall konkurser på 3,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. (©NTB)