Deutsche Bank melder fredag at de tror de blir nødt til å skrive ned greske statsobligasjoner med mer enn de 21 prosentene som er avtalt. Fasit kan komme på 25 prosent eller mer, skriver Handelsblatt.Avisen viser ifølge TDN Finans til controller i Deutsche Bank, Charlotte Jones. I juli i år ble man enige om hvordan den private sektors deltakelse skulle være og at man tok utgangspunkt i en rente på 9 prosent. Renten har nå kommet opp i 13,75 prosent eller mer.Ifølge Jones vil et hvert prosentpoeng over ni prosent i rentene som benyttes gi nedskrivninger for investorene på litt mer enn fire prosentpoeng.