Endelige tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA falt 0,7 prosent fra 1 til 2. kvartal.Ifølge Reuters var det ventet et fall på 0,5 prosent.De foreløpige tallene viste minus 0,3 prosent.