AF Gruppen er innstilt som leverandør av Statnett for bygging av fundamenter for ny 420 kV overføringslinje mellom Ålfoten og Moskog i hovedprosjektet Ørskog-Fardal, går det frem av en børsmelding.Kontraktens verdi er anslått til ca. 50 millioner kroner.Arbeidet starter opp våren 2012, med ferdigstillelse høsten 2013.- Linjebygging er et nytt markedsområde for AF Gruppen. Dette markedet forventes å vokse kraftig i årene fremover, og markedet passer godt til AF Gruppens brede anleggskompetanse, sier toppsjef Pål Egil Rønn i en kommentar.