NorDiag har fremdeles ikke sikret seg en garanti for minstebeløpet i sin fortrinnsrettemisjon, opplyses det i en melding.Styret i selskapetat selskapet skal hente mellom 15 og 20 millioner kroner, gjennom en fortrinnsrettemisjon på mellom 150 og 200 millioner nye aksjer til en kurs på 0,10 kroner.Det var opprinnelig ventet at muligheten til å delta i garantisyndikatet ville bli lukket 15. september, og selskapet har . Den siste fristen gikk ut torsdag kl. 17.30-Ifølge meldingen har selskapet mottatt interesse, og fortsetter imidlertid dialogen med potensielle investorer, "herunder industrielle investorer og aktører som representerer andre potensielle strategiske løsninger".- Når det gjelder industrielle investorer og aktører som representerer andre potensielle strategiske løsninger, kan det ikke gis noen sikkerhet for at disse vil beslutte å investere i NorDiag på akseptable vilkår eller at de vil kunne fatte en investeringsbeslutning innen den korte perioden man har til rådighet for å finne en løsning på selskapets kortsiktige kapitalbehov, gjentar selskapet i meldingen.- Selskapets styre er imidlertid, på bakgrunn av den interessen som er utvist, av det syn at det er gode muligheter for å finne en langsiktig strategisk løsning dersom selskapets kortsiktige finansieringsbehov blir løst, fortsetter NorDiag.Selskapet har også bsluttet å legge frem forslaget om en fortrinnsrettsemisjon for den ekstraordinære generalforsamlingen som avholdes fredag.