Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag.Sjefredaktøren i Dagsavisen, Arne Strand, er absolutt for slik overvåkning. Sjefredaktøren i Vårt Land, Helge Simmonæs, er for. Sjefredaktøren i Dagbladet, Lars Helle, sier «det kan godt hende at det var berettiget å bruke skjult kamera» og generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Edgar Kokkvold, forsvarer skjult kamera.Begrunnelsen for at overvåkning og bruk av skjult kamera forsvares, er at saken er av «vesentlig samfunnsmessige betydning,» og det er denne begrunnelsen som brukes av TV 2s nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther (mannen som gav grønt lys for overvåkningen i Riga). Vi mener dette er billig retorikk og en avsporing når det gjelder noe så følsomt og viktig som overvåkning av privatpersoner i deres private sfære.Dette belyses kanskje best hvis vi tenker oss at TV 2-aksjonen i Riga ikke hadde gitt resultater. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud kunne ha ombestemt seg i siste øyeblikk, slik at det ikke ble noe av et planlagt sexkjøp. Da ville vi hatt den situasjonen at TV 2 systematisk overvåket og filmet Hoksrud med skjult kamera og løy (TV 2-journalisten hevdet overfor den prostituerte Nicole at han var en venn av Hoksrud).Dette ville i så fall åpenbart vært i strid med beskyttelsen av privatlivets fred og trolig brudd på straffeloven og personregisterloven.Men vi trenger ikke finjuss her. Spørsmålet er om pressen, fordi den mener noe er av stor samfunnsmessig betydning, kan starte overvåkning og skjult filming av politikere, kolleger, dommere eller andre som kan være potensielle kjøpere av seksuelle tjenester.Svaret er nei. Pressen kan ikke drive slik overvåkning av privatpersoner, og det blir billig å si at man i dette tilfellet fikk en stortingsrepresentant på kroken. Overvåkningen kunne like godt vært en bomtur.Uten at det endrer det prinsipielle, må nevnes at den prostituerte Nicole nå hevder at hun ikke hadde sex med Bård Hoksrud. Bare massasje. Kanskje TV 2 har mer film her.«Jøss det er for jævlig. Dette er en utrolig historie. Den må være tenkt ut av djevelen selv,» sier Nicole til Dagbladet. Kanskje det.Vi må leve med at det kan være uenighet om hva som er av stor samfunnsmessig betydning og som i unntakstilfeller kan forsvare bruk av ukonvensjonelle metoder, men pressen kan ikke starte overvåkning og filming av folks privatliv.Tankevekkende er det også at det nettopp var TV 2 som i mange uker og måneder avslørte og gjorde et meget stort nummer av at den amerikanske ambassaden i Oslo, fra en nabogård, overvåket ambassadebygningen for å forhindre terrorangrep mot ambassaden.Hvor godt denne hemmelige overvåkningen var hjemlet i norsk rett, eller godkjent av norske myndigheter, er uklart for oss, men det var åpenbart av større samfunnsmessig betydning enn en stortingsrepresentants ferietur med venner til Riga.TV 2 har drevet overvåkning, skjult filming og løyet for å kunne fremstå som etterforsker, påtalemyndighet og dommer. Vi får være glade det ikke endte med selvmord.Denne form for overvåkning fra pressens side vil vi ha oss frabedt, og Norsk Presseforbunds generalsekretær må tenke seg bedre om før han gir grønt lys for slik lyssky og ulovlig virksomhet.