Berit Eidesvik, som er gift med styreformann Kristian Eidesvik, har i dag kjøpt totalt 200.000 aksjer i Green Reefers til kurs 48 øre per aksje, går det frem av en børsmelding.Berit Eidesvik eier etter dette 200.000 aksjer i selskapet, tilsvarende 0,23 prosent av aksjekapitalen.Kristian Eidesvik og nærstående eier etter dette 58.375.238 aksjer i Green Reefers, tilsvarende 66,42 prosent.