Svakere norsk PMI

Norges innkjøpssjefsindeks (PMI) falt fra juli til august.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Sesongjustert norsk PMI falt fra reviderte 56,8 i juli til 55,5 poeng i august 2011, opplyser Fokus Bank i en melding.Et fall i sysselsettingsindeksen (fra 64,4 til 51,0) drar ned, mens ordreindeksen trekker noe opp (fra 54,6 til 59,8)Norsk PMI Norsk PMI er Norges innkjøpssjefsindeks og offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Fokus Bank.Innkjøpssjefsindeksen er en diffusjonsindeks, og beregnes ved at man måler hvor mange prosent av innkjøpssjefene som svarer at produksjonstakten øker. Til dette tallet adderes andelen respondenter som svarer at produksjonen er uendret, multiplisert med 0,5. Tall for delindeksen over 50 innebærer tilvekst, tilvarende betyr indekstall under 50 en avmatning. Rapporten presenteres innen 3. virkedag hver måned.

Nyheter
Næringsliv