Konsernstyret i TINE SA har bedt konsernledelsen forberede et eventuelt salg av det heleide datterselskapet Diplom-Is AS, går det frem av en melding sendt til Oslo Børs.Bakgrunnen for at TINE vurderer salg er at iskrem og meieri er to atskilte verdikjeder med få synergier.- TINE gjennomfører for tiden store investeringsprogrammer innen kjernevirksomheten, noe som binder kapital i nye og effektive produksjons- og distribusjonsanlegg for meierivirksomheten, heter det.Samtidig vises det til at Diplom-Is har vært inne i en positiv trend de siste månedene.- Prognoser gjort ved halvårspassering tyder på at selskapet vil møte resultatmålene sine ved utgangen av 2011, til tross for noe svikt i omsetning grunnet dårlig sommervær, går det frem av meldingen.En endelig beslutning om et eventuelt salg vil tas av TINEs konsernstyre.