Det er 0,7 prosentpoeng høyere enn for ett år siden da underskuddet lå på 2,5 prosent av BNP.Tallene ble lagt fram av Italias statistiske byrå torsdag. I eurosonens stabilitetspakt er regelen at underskuddet ikke skal overstige 3 prosent av BNP.Ifølge statistiske anslag er Italias underskudd for hele 2011 beregnet til 3,9 prosent. (©NTB)