Endelige tall fra amerikanske myndigheter viser torsdag at BNP i USA steg 1,3 prosent i 2. kvartal.Økonomer hadde ifølge Reuters ventet seg en vekst på 1,2 prosent.De foreløpige tallene viste en BNP-vekst på 1,0 prosent i USA i 2. kvartal.