Sira-Kvina Kraftselskap har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om å oppgradere sin største demning, Svartevannsdammen, på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder fylker. Kontrakten er på ca 100 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.Dam Svartevatn skal oppgraderes slik at den tilfredsstiller nye skjerpede forskriftskrav. Oppgraderingen består i hovedtrekk av å forsterke nedstrøms skråning med nye 0,5 millioner m3 stein, samt å heve damkronen et par meter. I tillegg skal eksisterende mindre konstruksjoner ombygges. I høst før snøen kommer vil drift i steinbruddet ha hovedprioritet. Innbyggingen i dammen starter til våren og vil pågå i 3 sesonger.Arbeidet har startet opp, og er planlagt avsluttet i løpet av 2014.