Får julegave fra Solheim

Utviklingsminister Erik Solheim (SV) får gleden av å opptre som julenisse når han gir 44,4 millioner kroner ekstra til humanitære hjelpeorganisasjoner før jul.

Erik Solheim - Foto: Scanpix

Årsaken til julebonusen er at Utenriksdepartementet har foretatt endringer i årets statsbudsjett, skriver Vårt Land.Utgiftene til flyktningtiltak i Norge ble nemlig lavere enn budsjettert, og det er disse pengene som nå blir omdisponert.Pengene skal gå til land hvor Norge i lengre tid har hatt et engasjement. Dette gjelder land som Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Afghanistan og Kongo, samt de palestinske selvstyreområdene.Finanskrisen og den urolige situasjonen i verdensøkonomien er noe av grunnen til at Solheim velger å bruke pengene på denne måten.- Til tross for store behov verden over, bidrar uroen i verdensøkonomien til at staters bidrag til FN, Det internasjonale Røde Kors og andre humanitære organisasjoner faller. Flere organisasjoner har tømt sine reserver og opplever en finansiell krise, sier kommunikasjonsrådgiver Svein Bæra i Utenriksdepartementet.Pengene skal fordeles mellom organisasjonene, blant dem Røde Kors, og deres prioriterte innsatsområder.