Gikk på smell i eiendom

Gjennom selskapet BSA Lange Kontrakter satset et knippe norske investorer på eiendom i 2007. Nå er alt tapt, og selskapet sitter igjen med en gjeld på nær én milliard kroner.

Vegard Ulvang. Foto: Scanpix

Vinteren 2007 ble investorer som Scheibler-stiftelsen, Opplysningsvesenets fond, bokarving og DNB-styreleder Anne Carine Tanum og Vegard Ulvang lokket med på nysatsingen BSA Lange Kontrakter, som skulle investere i næringseiendommer med langsiktige leietagere. Ni eiendommer for totalt én milliard kroner ble kjøpt inn, og leiekontrakter med en løpetid på over 15 år i snitt ble inngått, skriver Finansavisen.Den Glitnir-eide tilretteleggeren BSA belånte selskapet til pipen. Nå er egenkapitalen tapt, og Lange Kontrakter klarer knapt å betjene gjelden på 946 millioner kroner. Kraftig verdifall i porteføljen og svindyre, langsiktige rentesikringsavtaler koster ifølge avisen selskapet dyrt.Ifølge Mads Agerup, aksjonær og styremedlem i Lange Kontrakter, samt partner i tilretteleggeren Industrifinans Capital, tidligere BSA Capital, er det to faktorer som har rammet selskapet hardt. Det ene er verdifallet i markedet, som senket eiendomsverdiene med nær 200 millioner kroner i 2008. Samtidig valgte man å binde bankgjeld på 770 millioner kroner til en vektet fastrentesats på 5,1 prosent helt frem til 2017.