Må bruke 8 bistandsmilliarder innen mandag

Når budsjettåret går mot slutten, står fortsatt 8 milliarder bistandskroner ubrukt på bok. Hastverk i tildelingene kan føre til mer korrupsjon, frykter eksperter.

Penger - Foto: Scanpix

- Når svært mye penger skal ut på slutten av finansåret, blir jo mulighetene for misbruk større. Pengene kan også bli mindre effektive, sier forsker Elling Tjønneland på Christian Michelsens Institutt (CMI) i Bergen til Aftenposten.Og slutten av året er bare noen få dager unna. Mandag 12. desember er fristen for å dele ut midler fra årets budsjett.Tjønneland mener det norske bistandsbudsjettet har blitt så stort at forvaltningen ikke har kapasitet til å håndtere det.- Det er aldri noe populært å si at man skal ha større forvaltning, men det henger i hop med gode resultater at man har folk med kapasitet til å styre dette, sier han.I Utenriksdepartementet (UD) påpeker man derimot at det slett ikke er uvanlig å sitte igjen med store ubetalte summer på tampen av året. Avdelingsdirektør Hilde Bakken i UDs økonomiseksjon sier enkelte store utbetalinger forfaller på slutten av året, og hun forsikrer at det ikke slurves bare fordi det er korte frister i desember.- Det forutsettes at alle tilskudd, også på slutten av året, er tilstrekkelig kvalitetssikret med hensyn til formål, måloppnåelse og risiko for misligheter og korrupsjon, sier hun til avisen.