Nytt fond skal bidra etter Follum-stans

Etter at Norske Skog gikk inn for å legge ned Follum-fabrikken, har Buskerud fylkeskommune opprettet et fond på 5 millioner kroner for å sikre og utvikle arbeidsplasser i området.

Norske Skog, Follum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.
Næringsliv

- Fondet er etablert som strakstiltak til å kunne ha noen midlertilgjengelig for å bidra til kommuner som får store utfordringerpå grunn av bedriftsnedleggelser, sier fylkesordfører Morten Eriksrød i Buskerud til NTB.Han forteller at fondet blir satt i forbindelse med omstillingsfondet til Norske Skog, og øvrige midler som ble stilt til rådighet i kjølvannet av Union-saken i Skien i 2005.Fylkeskommunens omstillingsfond er på 5 millioner kroner, og alle partiene i fylkestinget i Buskerud sto bak forslaget som ble vedtatt i fylkestinget torsdag ettermiddag.Etter omstillingsloven plikter fylkeskommunen så snart som mulig å kalle inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og Nav til drøftingsmøte.- Jeg setter også stor pris på at Nærings- og handelsdepartementspolitiske ledelse har varslet at de gjerne vil komme raskt i møte medfylkeskommunen og Ringerike kommune. Jeg regner med at vi kan ha et sliktmøte før jul, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød i Buskerud. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv