Opptur for norsk industri

Norsk industriproduksjon økte fra august til og med oktober 2011.

Foto: AP

Norsk industriproduksjon økte med 1,7 prosent fra august til og med oktober 2011 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall fra SSB.Næringer som metallvareindustri, maskinindustri og bygging av skip- og oljeplattformer hadde vekst, mens produksjonen i kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller gikk ned. Denne reduksjonen skyldes fallende etterspørsel fra eksportmarkedet.I næringsmiddelindustrien og trelast- og trevareindustrien gikk også produksjonen ned fra august til og med oktober 2011 sammenlignet med tremånedersperioden før.Produksjonen i industrien gikk opp med 0,7 prosent fra oktober 2010 til oktober 2011, ifølge virkedagskorrigerte tall.Totalindeksen for produksjonen i industrien falt 0,8 prosent over måneden i oktober.Les mer hos SSB