Fortsatt opptur for norsk industri

Norsk industriproduksjon økte fra september til og med november 2011.

Foto: AP
Næringsliv

Norsk industriproduksjon økte med 1,9 prosent fra september til og med november 2011 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall fra SSB.Maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer viser en klar vekst, noe som kan settes i sammenheng med de rekordhøye investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet i 2011.Svikt i eksportrettet etterspørsel gjør at andre deler av norsk industri har nedgang i produksjonen. Dette gjelder for eksempel kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller.Produksjonen i industrien gikk opp med 0,4 prosent fra november 2010 til november 2011, ifølge virkedagskorrigerte tall.Totalindeksen for produksjonen i industrien steg 0,8 prosent over måneden i november.Les mer her.

Nyheter
Næringsliv