Folk lar seg ikke skremme av klimatruslene, men flyr mer enn noensinne. Oslo lufthavn satte ny rekord med over 21 millioner reisende i fjor, 10,5 prosent flere enn i 2010.Veksten var nesten den samme på innland som på utland. Det var 223.500 ankomster og avganger, en økning på 5,3 prosent fra 2010. Det er likevel 7.500 færre enn i toppåret 2008.Fra 2010 til 2011 ble flyene både større og utnyttelsen av flyene høyere: Det gjennomsnittlige antall passasjerer per fly økte fra 94 til 98, og i gjennomsnitt var 71 prosent av setene benyttet, en økning på 2 prosentpoeng fra 2010.Oslo lufthavn regner med at antall reisende vil øke også i 2012. (©NTB)