Arfan Qadeer Bhatti har, i følge VG, bestått kartprøven og kjennskapsprøven, og fått utstedt kjøreseddel for å kjøre drosje i Oslo.Bhatti har også registrertog med papirene i orden fra politiet kan ha da både kjøre drosje, buss og andre transportmidler, bekrefter Torgeir Jørgensen i førerkortavdelingen i politiet overfor avisen.Bhatti har imidlertid ikke planer om å begynne å kjøre drosje.Til VG sier han at han har kjøreseddel, men at han ikke kjører, og at han heller ikke har planer om å gjøre det.