Prisen på bensin i USA har de siste månedene steget med rundt 45 øre til knapt 5,90 kroner per liter, noe amerikanere flest mener er altfor mye.68 prosent av de spurte i en meningsmåling Ipsos har utført for Reuters, er misfornøyde med måten Obama har håndtert prisstigningen på. 24 prosent er uenige og mener at han har gjort det som må gjøres.Misnøyen går på tvers av partilinjene og bensinprisene kan dermed seile opp som en av de viktigste sakene i presidentvalgkampen.89 prosent av republikanerne mener Obama burde gjort mer for å holde bensinprisene nede, og det samme gjør over halvparten av demokratene, 52 prosent.Blant uavhengige mener 73 prosent at presidentens politikk på området er feilslått.- Folk er misfornøyde med å betale 3,90 dollar per gallon. De vil ha noen å la det gå ut over, og det er like greit å la det gå ut over presidenten som noen andre, tror Chris Jackson i Ipsos.Amerikanerne laster imidlertid ikke Obama for selve prisøkningen, som de mener at oljeselskapene og oljeproduserende land har mesteparten av skylden for.36 prosent av de spurte mener at grådige oljeselskap har mesteparten av skylden, viser målingen.26 prosent mener at det er flere årsaker, blant dem oljeselskapenes grådighet, politikerne, oljeproduserende land og miljøvernere som vil holde oljeproduksjonen nede. (©NTB)