De siste 30 årene har timelønnen økt med 65 prosent regnet i kjøpekraft, skriver aftenposten.- Det baller på seg. Selv det som ser ut som en beskjeden vekst per år blir mye når en ser på mange år i sammenheng, sier LOs sjeføkonom Stein Reegård til avisen.LOs beregninger viser at hvis all vekst i reallønnen fra 1981 til 2011, hadde vært tatt ut i mer fritid, kunne vi klart oss med å jobbe tre dager i uken.Til tross for at fritiden de siste 30 årene ser ut til å ha økt noe, er det i hovedsak forbruk lønnsveksten har gått til.- Hvis folk hadde tatt ut lønnsveksten i kortere arbeidstid, var det nok få som hadde hatt råd til en fin ny hytte. En må velge mellom mer fritid og materielle goder, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.