Ferske tall fra European Automobile Manufacturers' Association viser at det i februar var en nedgang på 11,3 prosent med hensyn til antallet nyregistrerte kommersielle kjøretøy i EU.Det totale antallet kom inn på 126.010 kjøretøy, skriver TDN Finans.Så langt i 2012 er det registrert 267.111 nye kommersielle kjøretøy og dette tilsvarer en nedgang på 7,9 prosent i forhold til samme periode i 2011.