Omsetningsvolumet i detaljhandelen i Sverige steg 3,4 prosent på årsbasis i februar, viser tall sluppet av Statistiska Centralbyrån og HUI.Estimater innhentet av SME Direkt pekte ifølge di.se mot 1,8 prosent oppgang på årsbasis.Omsetningen var opp 1,2 prosent på månedsbasis.