Nasjonalforsamlingen i Wien har ferdigbehandlet en sparepakke på 98 punkter og til en verdi av 27,9 milliarder euro eller 212 milliarder kroner.Nasjonalrådet, som er andrekammeret eller «underhuset» i nasjonalforsamlingen la onsdag siste hånd på sparepakken. Østerrikske politikere håper at pakken skal bli et vesentlig bidrag til arbeidet med å skape budsjettbalanse innen 2016.UenighetDebatten om sparepakken har først og fremst vært preget av uenighet om når hvert enkelt av de mange innstrammingstiltakene skal tre i kraft, skrev det østerrikske nyhetsbyrået APA onsdag. Flere tiltak settes i verk nesten umiddelbart.Det gjelder blant annet økninger i skattene for de mest velstående østerrikerne. Regjeringen håper at skatteskjerpelser skal gi økte inntekter til statskassen på 9,2 milliarder euro eller nesten 70 milliarder kroner.SparingSamtidig skal det spares inn på pensjonsutgiftene og på pengebruken i offentlig eide selskaper som de østerrikske statsbanene ÖBB. Det var ventet at innsparingsforslagene ville bli vedtatt i løpet av onsdagen, til tross for motstand fra ytre høyre fløy i nasjonalforsamlingen.En god del av tiltakene i sparepakken kan ikke settes ut i livet før Østerrikes ni delstater har gitt sitt samtykke, påpeker Wien-avisen Die Presse. Delstatenes politiske ledere skal i mai samles til møte for å drøfte sparetiltakene. (©NTB)