Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser onsdag at ordreinngangen for varige goder i USA steg 2,2 prosent i februar.Ifølgevar det ventet at ordreinngangen skulle stige 3,0 prosent.Januar-fallet ble revidert fra 4,0 til 3,6 prosent.Eksklusive transport steg ordreinngangen 1,6 prosent.