Farstad Shipping har, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS, inngått avtale med STX OSV om bygging av to ankerhåndteringsskip av typen UT 731 CD, går det frem av en børsmelding.Kontraktspris er ca. 1,2 milliarder kroner.Skipene er et Rolls Royce Marine design med en lengde på 87,4 m og en bredde på 21,0 m. Tauekraften (Bollard Pull) vil være ca. 260 tonn, og skipene vil ha ca. 24.000 BHP installert.Skrogene vil bli bygget i Romania og utrustning vil finne sted ved STX OSV Langsten i Tomrefjord. Levering vil finne sted i løpet av 1. kvartal 2014.Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings flåtefornyelse og satsing på segmentet for dyptvannsaktivitet.Farstad Shipping vil etter dette ha fire ankerhåndteringsskip og seks plattformsupplyskip i ordre til en total kontraktssum på 4,4 milliarder kroner.