Bedre shoppingtall enn fryktet

Nedgangen i detaljhandelen var mindre enn fryktet i april.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned 0,2 prosent fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Ifølge TDN Finans var det ventet et fall på 1,4 prosent.De fleste bransjer hadde vekst i omsetningen sist måned. Likevel opplevde den samlede detaljhandelen en liten nedgang. Detaljhandel utenom butikk og butikker med salg av klær og sko bidro særlig til denne nedgangen.Uten justering for sesongvariasjoner økte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene 3,9 prosent fra februar til og med april 2012, sammenlignet med samme periode året før.Dagligvarehandelen økte i samme periode omsetningsvolumet med 2,9 prosent, og stod for over 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, hadde en omsetningsvekst på 7,0 prosent. Denne gruppen omfatter blant annet butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, byggevarer, møbler og andre innredningsartikler.Les mer hos SSB

Nyheter
Næringsliv