Verdensbanken oppfordrer utviklingsland til å skaffe seg mer solide buffere mot den økonomiske turbulensen som kommer i kjølvannet av krisen i den rike delen av verden, spesielt i Europa.Utviklingsland har færre midler til rådighet for å beskytte sine økonomier enn hva de hadde i 2007, før finanskrisen satte inn. De må forberede seg på uro over lang tid, varsler Verdensbanken, som er fattige lands største långiver.- Det er mulig det kommer en ny alvorlig finanskrise. Da vil ingen utviklingsland bli spart, sier Hans Timmer, sjef for bankens utviklingsprospekter.Veksten i utviklingslandene er ventet å synke til 5.3 prosent i 2012, noe som er den svakeste veksten på ti år. I 2013 og 2014 er det ventet en moderat oppgang.Høyinntektsland vil på sin side oppleve en svak vekst på 1,4 prosent i år. Veksten er under press fra eurosonen, der det er ventet at økonomien vil krympe med 0,3 prosent.Tallene ble lagt fram i forbindelse med at Verdensbanken tirsdag la fram sin halvårige rapport om de økonomiske utsiktene i verden. (©NTB)